Make your own free website on Tripod.com

Pertanyaan Imam Al-Ghazali 

 

 

 

Pada suatu hari, Imam Al Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya.

Lalu Imam Al Ghozali bertanya.

 

Pertama,"Apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?".

Murid-muridnya menjawab "orang tua, guru, kawan, dan sahabatnya".

Imam Ghazali menjelaskan semua jawapan itu benar. Tetapi yang paling

dekat dengan kita adalah "MATI". Sebab itu sememangnya janji Allah

SWT bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. (Ali Imran 185)

 

kedua. "Apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini?".

Murid -muridnya menjawab "negara Cina, bulan, matahari dan bintang-bintang". Lalu Imam Ghazali menjelaskan bahawa semua jawapan yang mereka berikan itu adalah

benar. Tapi yang paling benar adalah "MASA LALU". Walau dengan apa

cara sekalipun kita tidak dapat kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu

kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan

perbuatan yang sesuai dengan ajaran Agama.

 

ketiga. "Apa yang paling besar di dunia ini?".

Murid-muridnya menjawah "gunung, bumi dan matahari". Semua jawapan itu benar kata Imam Ghazali. Tapi yang paling besar daripada yang ada di dunia ini adalah "NAFSU" (Al A'Raf 179). Maka kita harus berhati-hati dengan nafsu kita, jangan

sampai nafsu membawa kita ke neraka.

 

keempat, "Apa yang paling berat di dunia ini?".

Ada yang menjawab "besi dan gajah". Semua jawapan adalah benar, kata Imam Ghazali, tapi yang paling berat adalah "MEMEGANG AMANAH" (Al-Ahzab 72). Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah SWT meminta mereka untuk menjadi khalifah (pemimpin) di dunia ini. Tetapi manusia menyanggupi permintaan Allah SWT, sehingga banyak daripada manusia

masuk ke neraka karena tidak dapat memegang amanahnya.

 

kelima, "Apa yang paling ringan di dunia ini?".

Ada yang menjawab "kapas, angin, debu dan daun-daunan". Semua

itu benar kata Imam Ghazali, tapi yang paling ringan di dunia ini

adalah meninggalkan Sholat. Gara-gara pekerjaan kita meninggalkan

sholat, gara-gara bermesyuarat kita meninggalkan sholat.

 

keenam, "Apakah yang paling tajam di dunia ini ?".

Murid-muridnya menjawab dengan serentak, "pedang". Benar

kata Imam Ghazali, tapi yang paling tajam adalah "LIDAH MANUSIA"

Kerana melalui lidah, Manusia selalunya menyakiti hati dan melukai

perasaan saudaranya sendiri.

Sekian.